Uchwała nr VI/XXXVII/322/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała.

Zobacz treść planu (PDF).