Uchwała nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA - A

Zobacz treść planu (PDF).