Uchwała nr VI/XXXIX/344/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice.

Zobacz treść planu (PDF).