Uchwała nr VI/XLVII/422/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/XLII/366/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I- A

Zobacz treść planu (PDF).