Uchwała nr VI/XXXIV/291/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/XXX/264/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW

Zobacz treść planu (PDF).