Uchwała nr VI/XLVII/421/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2014r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr VI/XXXIX/343/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ -A

Zobacz treść planu (PDF).