mpzp uchwała nr VI/XXIV/202/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY III


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Zobacz treść planu (PDF).