mpzp Uchwała nr XIII/130/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla obszarów Bratkowa i Sieniawki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-22
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1-1.jpg)Zalacznik1-1.jpg[ ]0 kB
Download this file (Zalacznik1-2.jpg)Zalacznik1-2.jpg[ ]0 kB