mpzp Uchwała nr XIII/129/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-16
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów MN w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]0 kB