mpzp uchwała nr LXXXIII/508/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz komunikat (na stronie urzędu)

Załącznik 4

Załączniki
Download this file (Zalacznik4.pdf)Zalacznik4.pdf[ ]0 kB