mpzp Uchwała nr LXXXII/487/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w częsci miasta Bogatynia.