mpzp Uchwała nr 145/12 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr: 305, 306/1, 306/2, 306/3, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF).