mpzp Uchwała nr 73/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08
 
Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się na 30%, słownie: trzydzieści procent.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]0 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]0 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]0 kB