mpzp Uchwała nr 41/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Trójca i części obrębu geodezyjnego Białogórze, gmina Zgorzelec z przeznaczeniem pod Farmę Wiatrową.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-14
 
Renta planistyczna:
Plan ustala stawkę procentową o wysokości 20%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]0 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]0 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]0 kB