Uchwała nr XXVIII/191/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Stare Miasto

Zobacz treść planu (PDF).