Uchwała nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Barczygłów i Modła Królewska, gmina Stare Miasto

Zobacz treść planu (PDF).