mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.291.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014r. orzekające nieważność § 4 w zakresie wyrazów „KD-L – tereny dróg publicznych – droga lokalna” oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr 446/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Różopole


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).