mpzpUchwała nr 445/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Niedźwiady


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf