mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.349.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XLVII/624/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu agospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic dr Franciszka Witaszka i ul. 14 lutego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).