Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).