Uchwała nr XXXIX/264/08 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików w gminie Nowogrodziec

Zobacz treść planu (PDF).