Uchwała nr XXVI/177/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Zobacz treść planu (PDF).