Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Paszowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP MYŚLIBÓRZ I

Zobacz treść planu (PDF).