Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Myślibórz

Zobacz treść planu (PDF).