mpzp

Uchwała nr XLIV/282/2010 Rady Gminy Paszowice z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zębowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust.4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).