mpzp Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]222 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]493 kB