mpzp Uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-10

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terenów wskazanych w ustaleniach szczegółowych jako cele publiczne na 0,1%;

2) pozostałych terenów na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]172 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]6335 kB