mpzp Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-12

Renta planistyczna:

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której  mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z  zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywanych na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]970 kB