mpzpUchwała nr LXXIV/348/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-19

Zobacz treść planu (PDF).