mpzp Uchwała nr XXXVIII/175/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 305/6, 305/7, 305/8, 305/9 i cz. 406/dr, obręb Popielówek, gmina Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Renta planistyczna:

Ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubomierz.pdf)MPZP Lubomierz.pdf[ ]343 kB