mpzp m Uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.07.2012 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).