Uchwała nr XXVI/159/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów

Zobacz treść planu (PDF).