Uchwała nr XXXV/70/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bagieniec

Zobacz treść planu (PDF).