Uchwała nr XLII/236/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała,

Zobacz treść planu (PDF).