Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tąpadła, Gmina Marcinowice

Zobacz treść planu (PDF).