Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).