Uchwała nr LII/475/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).