Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).