Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grodziszcze w Gminie Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).