Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Górna w Gminie Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).