Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).