Uchwała nr LIV/490/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Makowice, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).