Uchwała nr XXVII/306/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Młodych

Zobacz treść planu (PDF).