Uchwała nr LIV/489/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego w granicach pasa drogowego we wsi Wiśniowa, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).