Uchwała nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów

Zobacz treść planu (PDF).