mpzp Uchwała nr XLVI/347/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Bystrzycy Górnej, w Gminie Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, równą 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]717 kB