Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27, przy ul. Królowej Elżbiety, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach

Zobacz treść planu (PDF).