Gmina Oborniki Śląskie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie.

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony  od 12 kwietnia 2013 r. do 15 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, w godz. od 10 do 15.

Zobacz pełną treść obwieszczenia (PDF).

UCHWAŁA NR 0150 / XLII / 311 / 06 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Z DNIA 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późniejszymi zmianami) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (DOC).

Zobacz rysunek planu (JPG).

UCHWAŁA NR 0150 / XLII / 311 / 06 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Z DNIA 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późniejszymi zmianami) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (DOC).

Zobacz rysunek planu (JPG).