mpzp uchwała nr XXX/339/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-13

Zobacz treść planu (PDF).