mpzpUchwała nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-15